Çocukların değerlendirilmesinde kullanılan psikolojik testler sertifika programları

Kimler Katılabilir ?
Çocuklarla çalışan veya kendini bu alanda geliştirmek isteyen öğretmenler, uzmanlar ve ilgili alanların lisans son sınıf öğrencileri için hazırlanmıştır.

Çocukların Değerlendirilmesinde Kullanılan Psikolojik Testler Sertifika Programı amacı nedir? 
Aslına bakılırsa pek çok amaç içerebilir. Ancak en önemli 3 amaçtan bahsetmekte fayda vardır.
1.    Çocukları sağlıklı bir şekilde gözlemlemek ve gelişimlerini takip edebilmek için, bir takım değerlendirme araçlarını bilmek ve bunları etkin bir şekilde kullanabilmek için yeterli donanım, bilgi ve beceriye sahip olmak.
2.    Normal ve anormal dışı davranış gösteren tüm çocukların gelişim takibinin yapılabilmesi ve normal seyrinde gitmeyen gelişim alanlarının saptanabilmesi için uygun değerlendirme aracının kullanılabilmesi.
3.    Takvim yaşına uygun beklenen gelişimi göstermeyen çocukların erken dönemde keşfedilip, gelişim değerlendirmelerinin yapılıp, gerekli olduğu taktirde uygun yönlendirme ve müdahalelerini sağlamak.

Bu program 3 modülden oluşacak şekilde hazırlanmıştır.

I.    Modül : Çocuğun Psikolojik Değerlendirilmesi

1.1    Psikolojik Değerlendirme Süreci
1.2    Psikolojik Değerlendirme Sürecini Etkileyen Etmenler
1.3    Aile Öyküsü
1.4    Gözlem ve Görüşme

II.    Modül:  Değerlendirmede Kullanılan Psikolojik Testler

2.1 Gelişimsel Değerlendirme ve Uygulanan Testler
• Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
• Peabody Resim Kelime Testi
• Goodenough Harris Adam Çizme Testi

2.2 Nöropsikolojik Değerlendirme ve Uygulanan Testler
• Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
• Gessell Gelişim Figürleri Testi

2.3 Kişilik Değerlendirmesi ve Uygulanan Testler
• Beier Cümle Tamamlama Testi
• Kısa Cümle Tamamlama Testi

III.   Modül: Rapor Yazma – Etik İlkeler – Değerlendirme

3.1    Rapor Yazma Teknikler
3.2    Uygulama ve Değerlendirmede Temel Olan Etik İlkeler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir