Okul Öncesi Eğitim Koçluğu Sertifika Programı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI

Kimler Katılabilir ?

Okul Öncesi Eğitim Koçluğu Sertifika Programı; okul öncesi alanında çalışan veya kendini bu alanda geliştirmek isteyen öğretmenler, uzmanlar ve ebeveynler için hazırlanmıştır.

Okul Öncesi Eğitim Koçluğu Sertifika Programının Amacı;

• Okul Öncesi eğitim sisteminde okul öncesi öğretmenlerinin, uzmanların ve ebeveynlerin, çocuğu tanıma yolculuğunda, kendilik algısını ve farkındalığını, iletişim ve ilişkilerini koçluk yöntemleri ile güçlendirmek,
• Okul öncesi eğitiminde beyin gelişimini destekleyen, pozitif pedagoji ile güçlü iletişim ve ilişkilerin temelini atmak,
• Doğumdan itibaren koçluk tekniklerini uygulayabilen, ebeveyn ve eğitimci bilincini geliştirebilmek,
• Çocuklar, aileler ve eğitimciler için çözüm odaklı koçluk becerilerini geliştirerek aktif öğrenme sağlamak,
• Özgüvenli ve empati becerisi olan bireyler yetiştirebilmek;


Bu program 3 modülden oluşacak şekilde hazırlanmıştır :

1.Modül:
Çözüm Odaklı Koçluk.
1.1.Çözüm Odaklı Koçluk Süreci
1.2.Çözüm Odaklı Koç
1.3.Çözüm Odaklı Koç Nasıl Çalışır?
1.4.Çözüm Odaklı Koçluk Becerileri

2.Modül:
Doğumdan Okul Öncesi Döneme, Çocuğun Beyniyle Tanışın.
2.1.Beyin ve Beynin Fonksiyonları
2.2.Sağ ve Sol Beyin
2.3.Bütün Beyinli Çocuk

3.Modül:
Okul Öncesi Koçlukta Pozitif Pedagoji Yaklaşımları
3.1.Bebeklikte ve Çocuklukta Bağlanma Türleri
3.2.Okul Öncesi Dönemde Çocuklarla İletişim
3.3.Pozitif Pedagoji ile Özgüven ve Empati Yaratmak
3.3.1.Öz imaj, benlik kavramı ve kendilik algısını geliştirebilmek,
3.3.2.Kendine güven ve öz yeterlilik inancını geliştirebilmek,
3.3.3.Benlik saygısı, özdeğer ve özsaygı inancını geliştirebilmek.
3.3.4.Empati becerilerini geliştirebilmek.

4.Modül:
Okul Öncesi Eğitim Koçluğu Teknikleri
4.1.Okul Öncesi Eğitimde Çözüm Odaklı Koçluk Basamakları
4.2.Değişim ve Dönüşüm Yolunda Gereken Teknikler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir